Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Makroiqtisadi göstəricilər (2023-cü ilin yanvar - dekabr aylarında)
Ətraflı məlumat üçün yüklə 09.02.2024 10:03
Göstəricinin adı 2023-cü il,
faktiki
2023-cü il
2022-ci ilə  nisbətən,
faizlə
Məlumat üçün
2023-cü il
2022-ci ilə
nisbətən,
faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 56 116,6 98,1 99,1
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 10 194,1 112,9 93,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 5 299,2 106,5 103,1
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 10 170,4 122,6 121,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 162,3 114,1 122,6
-  bitkiçilik  142,7 113,6 134,6
-  heyvandarlıq  19,6 118,2 73,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat  35 572,9 107,6 104,2
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat  7 348,6 117,4 109,2
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 1 169,3*) 9,5 113,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108,3 113,4

*)2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarında